top of page

The Inclusivity Pathway Training (IPT) is een trainingsprogramma dat specifiek

ontwikkeld is om vaardigheden te bevorderen die bijdragen aan het faciliteren

van een inclusieve leer en werkomgeving. Dat kan in de klas; op de werkvloer;

in een groep, of 1 op 1 zijn. Het streeft naar het bouwen van zelfvertrouwen

zodat mensen vanuit hun kracht hun omgeving kunnen

veranderen.Verder is de IPT ontworpen met het idee dat

echte inclusie vereist dat onderliggende structurele en

historische patronen moeten worden losgeschud. De

IPT gebruikt vaardigheidsthema’s. Deelnemers

ervaren een reeks activiteiten gebaseerd

op een aantal vaardigheidsthema’s.

Deze activiteiten komen uit

verschillende bronnen waaronder

theater, psychodrama, spel,

en psychologie.

IPT%20Logo_edited.png
ABOUT.png
AB_01.png

De leer van ‘restorative practice’, zoals geformuleerd door Kelvin Cooper (Bronx Community College), behandelt het persoonlijke en gedeelde trauma dat voortkomt uit systemen van ongelijkheid. Om inclusie te doen slagen, zal dit trauma erkend en op de juiste manier behandeld moeten worden. Op gemeenschapsniveau vergt dit herstel. Op persoonlijk niveau vraagt dit om aandacht voor een individu’s eigen welzijn, om zo in staat te zijn gedegen bij te dragen aan een transformatie naar meer inclusie.

RESTORATIVE

 PRACTICE

AB_03.png

Cognitieve psychologie is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en hier anders mee om te gaan. CGT en psychodrama bieden daarmee inzichten en handvatten ten aanzien van emoties, gedrag en cognitie als samenhangend concept. IPT is geen therapie maar gebruikt wel elementen uit cognitieve gedragstherapie omdat deze methodes bewezen effectief zijn. Ook legt cognitieve gedragstherapie nadruk op het aspect van emoties; een belangrijk onderdeel dat in bestaande inclusiviteitsacties vaak onderbelicht blijft.

COGNITIEVE

PSYCHOLOGIE

AB_02.png

Inheemse kennis beslaat, hoewel het zelden expliciet wordt onderwezen, een breed en multidisciplinair veld binnen de academische wereld waarin de epistemologie en ontologie van inheemse mensen centraal staat. Het gaat hierbij om kennis vanuit lokale tradities, cultuur, ervaringen en samenhangende perspectieven. Door de grote nadruk op het perspectief van (voormalig) gekoloniseerde en gemarginaliseerde groepen, biedt inheemse kennis veel inzicht in systematische ongelijkheid binnen samenlevingen maar ook op kleiner niveau zoals binnen een lokale gemeenschap of organisatie. 

INDIGENOUS

KNOWLEDGE

INDIGENOUS

KNOWLEDGE

AB_04.png

‘Embodied’ leren benadrukt de rol van het lichaam in zowel leren als in interacties met anderen. Het biedt handvatten om kennis niet alleen aan te reiken via het hoofd maar deze ook lichamelijk eigen te maken, waardoor het daadwerkelijk landt. Het feit dat deelnemers voldoende vertrouwen hebben om hun lichaam actief in te zetten in de verschillende activiteiten, werkt bovendien empowerend.

BELICHAAMD

LEREN

BELICHAAMD

LEREN

OVER DE IPT

COGNITIEVE

PSYCHOLOGIE

Navigeer over de tegels

om meer te weten

te komen.

GEËNGAGEERD

MEEDOEN, DELEN,

UITEN

 

SAFE/BRAVE

SPACE

POSITIONALITEIT

DREMPELS

VERLAGEN

ZELFZORG

VERGEVING

LUISTEREN

BONDGENOOT-

SCHAP

TRANS-

FORMEREN

CEREMONIE

EREN EN

VIEREN

MECHANISMEN

VAN UITSLUITING

VERBINDEN

MET ELKAARS

VERHAAL

RESTORATIVE

PRACTIVE

NEUTRALITEIT

Asset 65.png
Asset 65.png

Er zijn veel benaderingen en definities van transformatief leren.

Voor ons betekent transformatief leren een leerproces dat connecties aangaat en ervaringsgerichte verkenningen met als doel diepe, regenererende en belichaamde veranderingen in de persoon teweeg te brengen, die ze weer kunnen gebruiken om

verandering op gemeenschappelijk niveau te implementeren.

TRANSFORMATIEF

 LEREN

TRANSFORMATIEF LEREN

Opmerking: deze website is geoptimaliseerd voor interactie met het bureaublad. Bekijk deze website via desktop om toegang te krijgen tot alle functies.

RES_02.png
RES_04.png

Het dominant en de ander model geeft ons inzage in hoe onze menselijke interacties vol zijn met patronen van ongelijkheid. Het demonstreert hoe uit de rijkheid aan verhalen in onze gemeenschap, er één naar boven stijgt, terwijl de anderen achter blijven. Daarbij hebben we dingen geleerd over hoe we ons gedragen in de dominante of de andere positie. Onze conditionering draagt bij aan het in stand houden van die ongelijkheden en om ze als normaal te accepteren. Het dominant en de andere is een dynamisch model. Afhankelijk van de context of situatie kunnen wij ons allemaal in de dominante of de positie van de andere bevinden.

DOMINANT
EN DE ANDER

HOE WERKT HET?

In onderstaande video legt Aminata Cairo uit hoe de IPT tot stand is gekomen, hoe deze gebruikt kan worden en hoe de training het meest effectief ingezet kan worden.

HOE WERKT HET?

GESCHEIDENIS

De IPT is ontwikkeld op basis van meer dan 30 jaar aan ervaring van Dr. Aminata Cairo als hulpverlener, kunstenaar, psycholoog en antropoloog, als ook haar recentere aanstellingen aan de Universiteit van Leiden en De Haagse Hogeschool. Professors Kelvin Cooper (Bronx Community College) en Kathryn Bentley (Southern Illinois University Edwardsville) hebben eveneens grote bijdragen geleverd aan het tot stand komen van de training. In 2017 werd de eerste pilot van de training, toen nog onder de naam ‘Inclusivity Training Toolkit’, gedraaid.

GESCHEIDENIS
DH_3.png

Navigeer over de tegels om meer te weten te komen

DH_1.png
DH_2.png
DH_3.png

BETROKKENEN IN DE PILOTFASE

DH_4.2.png

BETROKKENEN IN

DE PILOTFASE

BETROKKENEN IN DE TESTFASE

DH_5.2_1.png

BETROKKENEN IN

DE TESTFASE

In 2019 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) subsidie toegekend om de Inclusivity Training Toolkit (nu Inclusivity Pathway Training, IPT) te realiseren. De financiering van NRO kent een looptijd van drie jaar. Het oorspronkelijke team van De Haagse Hogeschool is hiervoor de samenwerking aangegaan met Hogeschool InHolland en de Universiteit van Leiden, om de training verder te ontwikkelen en om meer trainers in staat te stellen om met de IPT te werken. Het voornaamste doel is nu om de training voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Asset 5.png

NRO ONDERZOEK

DH_2.png
DH_1.png
DH_2.png
DH_1.png
DH_1.png
DH_2.png
DH_3.png
DH_3.png
DH_2.png
DH_1.png
DH_3.png
NRO ONDERZOEK
TESTIMONIALS
Winnie Roseval
01:22
Aminata Cairo
01:22
Somya Bouzaggou
01:23
Birol Ona
01:57
bottom of page