top of page
IPT%20Logo_edited.png
THEMES.png

De vaardigheden die tijdens de IPT geleerd worden, zijn ondergebracht in een aantal thematische vaardighedensets (denk aan ‘Safe/Brave space’, ‘Luistervaardigheden’ en ‘Vergeving’). In een sessie behandelen de trainers, gebaseerd op de specifieke trainingsbehoefte, één of meer van deze thema’s.

 

Trainers kunnen gebruik maken van uiteenlopende activiteiten

om het thema onder de aandacht te brengen. Hierbij is het

belangrijk te onderschrijven dat het thema centraal staat,

en dat de activiteiten slechts een middel zijn om de

thematische set aan vaardigheden te bereiken.

THEMA'S

Scroll naar beneden om de thema's te ontdekken!

VERBINDEN

MET ELKAARS

VERHAAL

GEËNGAGEERD

MEEDOEN, DELEN,

UITEN

 

MECHANISMEN

VAN UITSLUITING

SAFE/BRAVE

SPACE

POSITIONALITEIT

DREMPELS

VERLAGEN

ZELFZORG

VERGEVING

LUISTEREN

BONDGENOOT-

SCHAP

TRANS-

FORMEREN

CEREMONIE

EREN EN

VIEREN

COGNITIEVE

PSYCHOLOGIE

RESTORATIVE

PRACTICE

INDIGENOUS

KNOWLEDGE

BELICHAAMD

LEREN

TRANSFORMATIEF LEREN

NEUTRALITEIT

ONTDEK DE THEMA’S

ONTDEK DE THEMA'S

De thema’s zijn in willekeurige volgorde gepresenteerd.

Asset 58.png
Asset 65.png
Asset 59.png
Asset 63.png
Asset 68.png
Asset 62.png
 • Niet afhankelijk zijn van standaard vormen van reageren en deelnemen 

 • Faciliteer verschillende
  vormen van deelname

MECHANISMEN

VAN UITSLUITING

 • Het perspectief van de norm en dat van de ander begrijpen 

 • Mechanismen herkennen die gebruikt worden om uit te sluiten of het zwijgen op te leggen

 • Onopgemerkt uitsluitingsmechanisamen in stand houden

POSITIONALITEIT

Asset 60.png
Asset 69.png
Asset 67.png
 • Identificeren van je ‘(b)earth’ plaats als een uitkomst van een specifiek hedendaags pad, maar ook een uit de koloniale  geschiedenis

 • Begrijpen welke impact dit heeft op verhoudingen

LUISTEREN

 • Onderscheid tussen luisteren en horen herkennen

 • Onderscheid tussen antwoorden en reageren herkennen

 • Getuige zijn van en respect hebben voor iemands verhaal

 • Voorkomen dat je wegrent van de emoties die iemands verhaal op kunnen wekken 

 • Aansluiting vinden bij (familie) geschiedenis en cultuur

VERBINDEN

MET ELKAARS  VERHAAL

 • Met of voor iets of iemand staan. 

 • Met of voor iets of iemand spreken.

BONDGENOTEN

TRANSFORMEREN

 • Afgestemd zijn op de energie of sfeer in de groep

 • Moed hebben om te spreken/doorbreken/handelen 

 • Vermogen om de energie in de groep of jezelf te transformeren

VERGEVING

 • Vermogen de ander te vergeven

 • Vermogen jezelf te vergeven

 • Vermogen om los te laten

DREMPELS

VERLAGEN

 • Stap buiten de intellectuele sfeer en kom los

Asset 66.png

CEREMONIE

 • Een gedeelde rituele actie om aandacht en energie samen te brengen en te verzamelen.

Asset 61.png

SAFE/BRAVE SPACE

Asset 64.png
 • Sensitief voor, en gedegen reagerend op, persoonlijke en interpersoonlijke behoeften

ZELFZORG

 • Een omgeving creëren die veilig genoeg is dat mensen dapper durven te zijn

 • Met daarin ook ruimte voor ongemak

Asset 70.png
 • Waardering van het moment

 • Het moment vieren

 • De relatie/verbinding waarderen en vieren

EREN EN VIEREN

GEËNGAGEERD

MEEDOEN, DELEN, UITEN

NEUTRALITEIT

 • Maak ruimte voor het niet oordelen

 • Spring niet in om dingen te fixen

 • Geef de ander de ruimte om het werk te doen

BEKIJK OOK DE ACTIVITEITEN VIDEO’S WAARIN BOVENGENOEMDE THEMA’S BEHANDELD WORDEN.

bottom of page